กิจกรรมค่ายนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 31

          สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจัดการเข้าค่ายนพรัตน์ทองคำ  ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมด้านการทำธุุรกิจในประชาคมอาเซียนยุค Thailand 4.0" โดย ดร.พีรพงษ์  สุนทรวิภาต และหัวข้อ "สะเต็มศึกษา กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21", "การเป็นผู้ประกอบการทางด้านสะเต็ม" โดย ดร.วชิรศรณ์  แสงสุวรรณ  รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการทางด้านสะเต็ม  และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยอาจารย์ชนะ   กร่ำกระโทก และทีมงาน  และเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร  เมื่อวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สโมสรอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช สัตหีบ จ.ชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200