เปิดรับสมัคร!! ทีมผู้นำสโมสรนักศึกษา และประธานคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2560

ชิญชวนนักศึกษา DPU สมัครทีมผู้นำสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือโทร. 02-9547300 ต่อ 694, 692

Download>>  1. ใบสมัครสโมสรนักศึกษา

Download>>  2. ใบสมัครประธานคณะวิชา

Download>>  3. คุณสมบัติผู้สมัครและกำหนดการเลือกตั้ง

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200