โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา "สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600"

          สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีเปิดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา "สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600" ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด  ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200