เริ่มแล้ว!! โครงการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านวัฒนธรรมจีน

          สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับ สายงานทรัพยากรบุคคล และ สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

         โดยแบ่งการเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เรียนวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 15.00 - 17.00 น.

         โดยแบ่งการเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสอง เรียนวันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 15.00 - 17.00 น.

          **มีคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 63 คน**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200