กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

 ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”  โดยเริ่มแข่งขันในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับเหรียญดังนี้

          เหรียญทอง

                    1. เทควันโด ประเภท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 58 ก.ก. แต่ไม่เกิน 63 ก.ก ได้แก่ นายวุฒิวัฒน์  จันลา 

                    2. คาราเต้-โด ประเภท  ต่อสู้ บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 67 ก.ก. แต่ไม่เกิน 75 ก.ก. ได้แก่ นายทรงวุฒิ  หมุนแทน 

                    3. ดาบไทย  ประเภท กระบี่ บุคคล หญิง ได้แก่ นางสาวสมฤดี  ชายทวีป 

                    4. ดาบไทย  ประเภท ดาบสองมือ บุคคลหญิง ได้แก่ นางสาวสมฤดี  ชายทวีป 

          เหรียญเงิน

                    1. ว่ายน้ำ ประเภท  กบ 200 เมตร บุคคล หญิง ได้แก่ นางสาวชะวัลนุช  สลับลึก 

                    2. ว่ายน้ำ ประเภท กบ 100 เมตร บุคคล หญิง ได้แก่ นางสาวชะวัลนุช  สลับลึก 

                    3. ว่ายน้ำ ประเภท กบ 50 เมตร บุคคล หญิง ได้แก่ นางสาวชะวัลนุช  สลับลึก 

                    4. หมากกระดาน ประเภท หมากล้อม บุคคล ชายเดี่ยว ได้แก่ นายธีรพัฒน์  สันตติอนันต์ 

                    5. ดาบไทย ประเภท กระบี่ บุคคล หญิงได้แก่ นางสาวชุติมา  จีบจอหอ 

                    6. เปตอง  ประเภท บุคคลเดี่ยว มือยิง หญิง ได้แก่ นางสาวณัสรีตา  สุวาหลำ 

                    7. ฟุตบอล ทีมหญิง 

          เหรียญทองแดง

                    1. เทควันโด ประเภท บุคคลชาย น้ำหนัก 87 กก. ขึ้นไป ได้แก่ นายณัฐพนธ์  ปัญญาวงค์ 

                    2. ยูโด ประเภท ต่อสู้ รุ่นไม่เกิน 42 กก. บุคคล หญิง ได้แก่ นางสาวรัตติยา  ภูริขันติเนตร 

                    3. หมากกระดาน ประเภท หมากล้อม ทีมผสม 3 คน ได้แก่ นายนนทวัฒน์  ตัณฑ์ธนศิวะกุล, นายธีรพัฒน์  สันตติอนันต์ และนางสาวกนกพิชญ์  เหลี่ยมมา 

                    4. หมากกระดาน ประเภท หมากล้อม บุคคล ชายเดี่ยว ได้แก่ นายนนทวัฒน์  ตัณฑ์ธนศิวะกุล 

                    5. ดาบไทย  ประเภท กระบี่ คู่ผสม ได้แก่ นายพิทักษ์  บุญแย้ม และนางสาวสมฤดี  ชายทวีป 

                    6. เปตอง ประเภท บุคคลเดี่ยว หญิง ได้แก่ นางสาวมัตติกา  ชิดประสงค์ 

                    7. เปตอง ประเภท บุคคลเดี่ยว ชาย ได้แก่ นายพรปิยะ  คงชำนาญ 

                    8. วอลเลย์บอล ทีมหญิง 

                    9. บาสเกตบอล ทีมชาย 

          หมายเหตุ : ข้อมูลเหรียญ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200