ปฐมนิเทศนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 31

สายงานกิจการนักศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักอธิการทวี บุณยเกตุ 6-1 อาคารสำนักอธิการบดี

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200