ประกาศ!! โครการ "เสวนาแนวทางการผ่อนผันทหารกองประจำการ"

          นักศึกษาชายที่ทำเรื่องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารครั้งแรก ต้องเข้าอบรมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 - 18.30 น. ณ  ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ 1-1 (อาคาร4)

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200