เทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน วันสุดท้าย

วันสุดท้ายแล้วกับงาน "เทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน" พบกับการแสดงและกิจกรรมการประกวดร้องเพลง รวมทั้งขนมและเครื่องดื่ม บริการให้ชิมฟรีตลอดงาน ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200