โครงการ “เสวนาแนวทางการผ่อนผันทหารกองประจำการ”

          นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2539 ที่ทำเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ต้องเข้าร่วมโครงการ “เสวนาแนวทางการผ่อนผันทหารกองประจำการ” ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 - 18.30 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ 1-1 (อาคาร 4)

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200