สายงานกิจการนักศึกษาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

สายงานกิจการนักศึกษาร่วมบริจาคน้ำขวด จำนวน 100 โหล เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้กับกองทัพเรือ(กองทัพเรือ) โดยมอบให้ผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200