ประกาศ!! รับสมัครทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559

             สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อสนับสนุนนิสิต นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย

สมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มกราคม 2559

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือ โทร.02-9547300 ต่อ 438

Download เอกสารการสมัคร

1. รายละเอียดการรับสมัครทุนฯ

2. ใบสมัครขอรับทุนฯ

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200