มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รวมน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย

          เชิญบุคลากร มธบ. ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือ บริจาคสิ่งของ น้ำดื่ม อาหารแห้ง ยารักษาโรค ฯลฯ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้

          ร่วมบริจาคได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา โทร. 829 / ฝ่ายสื่อสารการตลาด โทร. 560 / กล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆ 

          ตั้งแต่วันนี้ - วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200