ประชุมบุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา

สายงานกิจการนักศึกษา จัดประชุมบุคลากรสายงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หลังโครงสร้างใหม่ออกมา และแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหารสายงานกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200