๙ โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง

          สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยะุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนนักศึกษา DPU ร่วมส่งแผนโครงการในกิจกรรม ๙ โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง โครงการที่ีได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ธันวาคม 2559

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) หรือ โทร. 02-954-7300 ต่อ 829, 496, 692

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200