สี่ศิลป์ถิ่นมังกร : หลักสูตรตัดกระดาษ ครั้งที่ 1

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดโครงการสี่ศิลป์ถิ่นมังกร เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีนในแง่มุมต่างๆ โดยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา อบรมหลักสูตรการตัดกระดาษ ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมอบรม คือ ผศ.ดร. พนารัตน์ ลิ้ม, อ.ปรฉัตร ศรีสุข และมีนักศึกษาไทย-จีนเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก

สอนโดยอาจารย์จูหลิน(朱琳)และ อาจารย์หลิวเหม่ยซี(刘美希)

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200