สี่ศิลป์ถิ่นมังกร : หลักสูตรหมากล้อมหรือเหวยฉี (围棋) ครั้งที่ 1

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดโครงการสี่ศิลป์ถิ่นมังกร เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีนในแง่มุมต่างๆ โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา อบรมหลักสูตรการเล่นหมากล้อม ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากผศ.ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาช่วยให้คำแนะนำการเล่นหมากล้อมให้กับนักศึกษาจีนด้วย

โดยอาจารย์หัสดินทร์ เอกสิงหชัย นักหมากล้อมระดับ5ดั้ง ได้ให้เกียรติมาสอนในครั้งนี้

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200