เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ "DPU i-Volunteer" ทำดีเพื่อพ่อหลวง

เชิญชวนนักศึกษาที่มีความรู้และความสามารถทางด้าน IT - Digital เข้าร่วมโครงการ "DPU i-Volunteer" ทำดีเพื่อพ่อหลวง

สนใจสมัครได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือ โทร.02-954-7300 ต่อ 536, 829, 200

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200