พิธีเปิดโครงการสี่ศิลป์ถิ่นมังกร

          สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดโครงการสี่ศิลป์ถิ่นมังกร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมสำคัญของจีน โดยผ่านการฝึกปฏิบัติใน 4 กิจกรรม ได้แก่ หมากล้อม พู่กันจีน ตัดกระดาษ และวิทยายุทธจีน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนอบรมและฝึกปฏิบัติจริง ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 โดยจัดพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ชั้น 2

          ภายในงานได้รับเกียรติจากนักหมากล้อมระดับ 5 ดั้ง คือ อาจารย์หัสดินทร์ เอกสิงหชัย มาร่วมเสวนาและเป็นวิทยากรพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200