โครงการสี่ศิลป์ถิ่นมังกร

          สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดโครงการสี่ศิลป์ถิ่นมังกร เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีนในแง่มุมต่างๆ ภายในงานมีการรับลงทะเบียนเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน 4 ประเภท ได้แก่ หมากล้อม พู่กันจีน ตัดกระดาษ และวิทยายุทธจีน

          จึงขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ชั้น 2

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200