Business idol the series ep.3 (โค้ชเช ชเว ยองซอก)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญโค้ชเช ชเว  ยองซอก โค้ชเทควันโด... ที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ เพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา โดยมีนักกีฬาเทควันโดมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังและถ่ายภาพ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ 6-1 อาคารสำนักอธิการบดี

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200