DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" วันที่ 20 ตุลาคม 2559

สายงานกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมทำกิจกรรม DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง"
 
     - แจกน้ำดื่ม
 
     - แจกพัด DPU
 
     - เก็บขยะบริเวณสนามหลวง
 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ สนามหลวง
 
 
 
 
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200