DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" วันที่ 18 ตุลาคม 2559

สายงานกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมทำกิจกรรม DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง"

     - บริการน้ำดื่ม

     - เก็บขยะบริเวณสนามหลวง

     - บริการขนม จากศิษย์เก่าชมรมบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่นำมาร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ สนามหลวง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200