ขอแสดงความยินดีกับ Miss & Mister U-Challenge ปี 2016

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด Miss & Mister U-Challenge ปี 2016 จำนวน 11 คน ผ่านเข้ารอบ จำนวน 8 คน มีนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

       - น.ส.สุภัทรฌา  แสงศรี นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัล  Miss U-Challenge ปี 2016

       - นายธนศักดิ์  จิตตพงษ์ นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี ได้รับรางวัล  Mister U-Challenge ปี 2016

       - นายกฤตพล  ปัญญาสัทโท นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับสาม  Mister U-Challenge ปี 2016

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200