การประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่

     โดยมีบุคลากร สายงานกิจการนักศึกษา เข้าร่วม 2 คน

     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

  

ื  

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200