ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา University Tournament 2016 โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ณ สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

     ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ารอบชิงชนะเลิศ กับ ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ซึ่งทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งและรับเงินบำรุงทีม จำนวน  30,000 บาท

     สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา University Tournament 2016 

          1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

          2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยมหิดล

          4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สาม ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200