การสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธานคณะวิชา/วิทยาลัย

Download  ใบสมัคร คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

Download  ใบสมัคร ประธานนักศึกษาประจำคณะวิชา / วิทยาลัย

 

 กำหนดการ การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำคณะวิชา/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

1. วันรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติทีมผู้สมัคร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2558  เวลา 09.00 - 16.30 น.  ณ ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3

2. ประกาศรายชื่อทีมผู้สมัคร

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558

3. วันปฐมนิเทศและจับหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้ง

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558  เวลา 14.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558  ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ และคณะวิชาที่ตนเองสังกัด

5. ระยะเวลาหาเสียง

ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 29 เมษายน 2558

6. วันปราศรัยใหญ่หาเสียงบนเวที

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม และ วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558  เวลา 12.00- 13.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

7. วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำคณะวิชา/วิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558  เวลา 09.00 - 20.00 น.  ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

8. วันรับข้อร้องเรียน

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558  ณ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 

9. วันประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558

10. สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้นำนักศึกษา

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2558

 

หมายเหตุ

1. สิทธิในการสมัครหรือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สงวนไว้เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาตรี ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาเท่านั้น

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่คณะวิชาที่ตนเองสังกัด  ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558  หากไม่พบรายชื่อ สามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อภายในวันที่ 10 เมษายน 2558  ที่คณะวิชาตนเองสังกัด

3. สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3  อาคาร 10 ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร. 694, 496, 692

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200