โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12  ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ติดต่อสอบถาม ศูนย์กีฬา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร. 0-29547300 ต่อ 312,676

Download file

     1. ระเบียบการแข่งขันฯ

     2. ใบส่งรายชื่อนักกีฬาซุตซอล

     3. แผงรูปนักกีฬาซุตซอล

     4. โปรแกรมการแข่งขัน

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200