งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ผศ.ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมด้วย 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

คุณพีระพันธ์  เครือคงคา ประธานกรรมการ บริษัทเดฟโฟส์ปอร์ตประเทศไทย จำกัด

คุณปิติ จงรักษ์ระวีวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด

และคุณฐิติรัตน์ ศรีคุ้มเหนือ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด บริษัทโรงงานสยามบอลล์สปอร์ต จำกัด

ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยกำหนดจัดการแข่งขัน 4 รุ่น ดังนี้

      - รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

      - รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

      - รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

      - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

เริ่มแข่งขันระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ 5-2 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200