ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2559 โดย อาจารย์ทัศนีย์  พุฒสา  อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำนักศึกษาเข้ารับโล่เกียรติคุณ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200