ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการตัดสินการประกวดหนังสั้น “การรณรงค์ปลอดบุหรี่ในวัยรุ่น”

สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์จัดการประกวดหนังสั้น “การรณรงค์ปลอดบุหรี่ในวัยรุ่น”

จึงขอเชิญชวนทุกท่านชมการประกวดหนังสั้น ในวันพุธที่  21  กันยายน  2559  เวลา 10.00 – 17.00 น ณ ห้องเธียเตอร์  ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด 

**หนังสั้นที่ได้รับรางวัล จะเข้ารับรางวัลจากองคมนตรี  ในโครงการ “คิดใส ใจสะอาด”  วันที่ 27 กันยายน 2559 
    (ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะนำไปฉายก่อนฉายภาพยนต์จริงในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์กรุ๊ปทั่วประเทศ)
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200