ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม "กิจกรรมยุคใหม่ ตามสไตล์ชาว New Business DNA"

ในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2559 ณ ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร7)

**ขอเชิญร่วมพิธีเปิดในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ  ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร7) และร่วมชมการแสดงจากชมรมต่างๆ**

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200