นักศึกษา มธบ. ร่วมทำความสะอาดสวนลุมพินี เนื่องในโอกาสครบรอบ 91 ปี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำนักศึกษาร่วมทำความสะอาดสวนลุมพินี เนื่องในโอกาสครบรอบ 91 ปี

ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ สวนลุมพินี

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200