มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่ได้จัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ 5 แห่ง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอความร่วมมือให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กำหนด 5 แห่ง ดังนี้
 
      1) บริเวณที่นั่งหลังอาคาร 2  (2栋教学楼后面)
 
      2) บริเวณที่นั่งข้างโรงอาหารด้านสนามฟุตบอล  (学校大食堂后面 (靠近足球场))
 
      3) บริเวเวณหลังโรงละคร อาคาร 12  (12栋教学楼戏剧院后面)
 
      4) บริเวณที่นั่งข้างอาคาร 8 ติดสตูดิโอ  (8栋教学楼录音教室旁
 
      5) บริเวณที่นั่งหลังอาคาร 14  (14栋教学楼后面小花园的露天休息区)
 
โดยคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อสุขภาวะของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะลงพื้นที่ตรวจตรา

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200