รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12  

ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2559  จัดการแข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่

- ประเภทที่ 1 เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี (เกิด พ.ศ. 2547)
- ประเภทที่ 2 เยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี (เกิด พ.ศ. 2545)
- ประเภทที่ 3 เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี (เกิด พ.ศ. 2543)
- ประเภทที่ 4 เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี (เกิด พ.ศ. 2541)
 
ติดต่อสอบถาม ศูนย์กีฬา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร. 0-29547300 ต่อ 312,676
หรือ www.dpu.ac.th/sao 
 
Download file 
   1. ระเบียบการแข่งขันฯ
   2. ใบส่งรายชื่อนักกีฬาซุตซอล
   3. แผงรูปนักกีฬาซุตซอล
   4. โปรแกรมการแข่งขัน

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200