เชิญชวน นักศึกษา มธบ. ร่วมประกวดออกแบบเสื้อ Club Hunter Young Designer Awards

บริษัท จีซีที มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตรายการ Club Hunter

จัดการประกวดออกแบบเสื้อ "Club Hunter Young Designer Awards"

ในหัวข้อ "Better Shirt Better Golf"

ชิงทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากรายการ Club Hunter

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2559

ดาวน์โหลด >> 1.รายละเอียดกิจกรรม

                    2.ใบสมัคร

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/ClubHunter 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200