ดร.ดาริกา ลัทธิพิพัฒน์ อธิการบดี มอบนโยบายการทำงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

โดย ดร.ดาริกา  ลัทธิพิพัฒน์ อธิการบดี เป็นประธาน มอบนโยบายการทำงานของสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 และ ผศ.ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200