เชิญชวน บุคลากรและนักศึกษา มธบ. ร่วมบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน

ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต

ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559

เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

ณ ห้องประชุม1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (อาคาร4)

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200