โครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2559

คณะกรรมการเครือข่ายเอาชนะยาเสพติดสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จัดโครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครนายก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบมาตรการดำเนินงานด้านการจัดระเบียบสังคมและควบคุมพื้นที่ / ปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ มีผู้ประกอบการหอพัก เครือข่ายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมจำนวน 17 หอพัก และ มีบุคลากร มหาวิทยาลัย เข้าร่วม 3 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200