ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ประจำปี 2559

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ประจำปี 2559

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านเว็บไซต์ >> www.trueplookpanya.com

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200