มหาวิทยาลัยส่งจดหมายเชิญผู้ประกอบการหอพักเข้าร่วมสัมมนา

อาจารย์ประจำศูนย์สันติวิธีฯ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายเอาชนะยาเสพติดสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส่งจดหมายเชิญผู้ประกอบการหอพักเข้าร่วมสัมมนาโครงการ “เครือข่ายหอพักประสานพลังใจ  ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี  2559” ในวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 ณ  วังยาวรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก  มอบวารสารชุมชนและเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการหอพักที่อยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

  

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200