มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับประทานถ้วยรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับประทานถ้วยรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน "มธบ. ฟุตซอลคัพ" ครั้งที่ 12  เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และฝึกทักษะกีฬาสู่ทีมชาติ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200