มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมผู้ปกครอง "บ้าน มหาวิทยาลัยคล้องใจเป็นหนึ่ง"

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ "บ้าน มหาวิทยาลัยคล้องใจเป็นหนึ่ง"

ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200