งานเลี้ยงเกษียณบุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา "อำลาด้วยใจที่ผูกพัน..."

สายงานกิจการนักศึกษา จัดงานเลี้ยงเกษียณบุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา "อำลาด้วยใจที่ผูกพัน..."

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์

 

 

 

 

 

 

  

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200