การร่วมเสวนาเรื่องตลาด...มากกว่าสินค้า คุณเอนก นาวิกมูล ผศ.ดร.วันวร จะนู และคุณศศมน รัตนาลังการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.30 - 11.30 น. มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ร่วมกับวารสารเมืองโบราณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และชมรมสยามทัศน์ จัดกิจกรรมบางกอกศึกษา ครั้งที่ 8 โดยเชิญ

     - คุณเอนก  นาวิกมูล นักเดินทางผู้บันทึกชีวิตในย่านตลาดเก่าทั่วทุกภูมิภาค

     - ผศ.ดร.วันวร  จะนู  รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนสี่แยกทางน้ำ ย่านบางเขน

     - คุณศศมน  รัตนาลังการ  นักศึกษาผู้ถ่ายทอดเรื่องของ "มนุษย์ปากคลอง"

ร่วมเสวนาเรื่องตลาด...มากกว่าสินค้า  ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ตึกวิชาการ ชั้นล่าง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200