เชิญร่วมกิจกรรมบางกอกศึกษาครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559

ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตย่านตลาด ภายใต้พลวัตของเมือง

และร่วมฟังการเสวนาเรื่องตลาดกับ  เอนก  นาวิกมูล นักเดินทางผู้บันทึกชีวิตในย่านตลาดเก่าทั่วทุกภูมิภาค

                                           ผศ.ดร.วันวร  จะนู  ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนสี่แยกทางน้ำ ย่านบางเขน

                                           ศศมน  รัตนาลังการ  นักศึกษาผู้ถ่ายทอดเรื่องของ "มนุษย์ปากคลอง"

ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.30 - 11.30 น.

ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ตึกวิชาการ ชั้นล่าง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200