นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2559

สำนักกิจการนักศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200