เชิญชวนนักศึกษา มธบ. สมัครเป็นสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการอุกดมศึกษา กำหนดจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

สามารถสมัครได้ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-254-4743 ต่อ 204, 205

ดาวน์โหลด >> 1. ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด >> 2. หนังสืออนุญาต/รับรอง

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200