การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

บุคลากร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากหน่วยงานบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ ชมรมอาสาสมัครเรสคิวส์ ไทยแลนด์ สแตนบาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200