ประกาศ!! หมายเลขทีมผู้นำสโมสรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำคณะวิชา/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

-  วันปราศัยใหญ่  วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

-  วันเลือกตั้ง       วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เบอร์  1  พรรค SMILE

 

เบอร์  2  พรรค Outstanding

 

เบอร์  3  พรรค คิดก้าวหน้า

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200