เชิญชวนบุคลากร มธบ. สวมเสื้อลายดอกช่วงเทศกาลสงกรานต์

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เชิญชวนบุคลากร สวมเสื้อลายดอก

ในวันที่ 5 - 8 เมษายน 2559

และร่วมใช้น้ำอย่างประหยัดกับเทศกาลสงกรานต์นี้นะจ๊ะ ^^

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200